Hoàng Nguyên

  • Van áp cao máy lọc nước RO
  • Van áp cao máy lọc nước RO

Van áp cao máy lọc nước RO

Model: Van áp cao máy lọc nước RO
Kiểm soát nước đầu ra.
Với máy Kangaroo: đây là công tắc áp suất, chạy điện 24V.
Trong trường hợp nước đủ (đã lọc đầy) ...van cắt điện vào máy bơm.
Áp suất nước xuống (đã lấy nước đi), van đóng... máy bơm chạy.

Khuyến mại

 
Kiểm soát nước đầu ra. 
Với máy Kangaroo: đây là công tắc áp suất, chạy điện 24V. 
Trong trường hợp nước đủ (đã lọc đầy) ...van cắt điện vào máy bơm. 
Áp suất nước xuống (đã lấy nước đi), van đóng... máy bơm chạy.

 

Xem thêm : Máy lọc nướcmáy lọc nước gia đìnhmáy lọc nước kangaroomáy lọc nước nanomáy lọc nước ROXử lý nước thải